köpa IGTROPIN 100 mg IGF-1 LR3 i sverige

kr1,000kr13,000

Insulinliknande tillväxtfaktor 1 (IGF-1), även kallad somatomedin C, är ett protein som hos människor kodas av IGF1-genen. IGF-1 har också kallats en ”sulfationsfaktor” och dess effekter benämndes ”icke-undertryckbar insulinliknande aktivitet” (NSILA) på 1970-talet
Artikelnr: N/A Kategori: